• FA EN
  • تـمـاس بـا مـا
  • صفحه اصلی
10
Ontec AP Exit Sign
10
Ontec AP Exit Sign
Ontec AP Exit Sign

Ontec AP Exit Sign

Exit Sign

جهت نمای خروج اضطراری
 با کاربری در محیط های داخلی و محوطه های بیرونی

مشخصات فنی

50 W
IP20
POLAND
230 V
LED
Ceiling Lamp

Documents

توضیحات بیشتر


محصولات مشابه

MERLINO

MERLINO

MERLINO

MERLINO

LASERDesigned by NoadStudioDigital Marketing Services

ثبت ایمیل

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


درخـواسـت پـشـتـیـبـانـی

  • نام
  • نام خانوادگی
  • تلفن
  • تلفن همراه
  • ایمیل
  • متن درخواست