• FA EN
  • تـمـاس بـا مـا
  • صفحه اصلی
3
Capodimote
3
Capodimote

Capodimote

Capodimonte Suspension

مشخصات فنی

20 W
IP 22
ITALY
220V
LED
Pendant


محصولات مشابه

Faretto

GhostDesigned by NOAD.DIGITALYour Digital Partner

ثبت ایمیل

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


درخـواسـت پـشـتـیـبـانـی

  • نام
  • نام خانوادگی
  • تلفن
  • تلفن همراه
  • ایمیل
  • متن درخواست