• FA EN
  • تـمـاس بـا مـا
  • صفحه اصلی

حمایت از طبیعت 1395/5/18

مجموعه آورده های روشنایی تی سرا، طی یک تصمیم بسیار مهم، برای حمایت از طبیعت و جلوگیری از قطع درختان، تبلیغات چاپی خود را در ۶ماهه اول سال جاری به حداقل رساند و تصمیم دارد که این روند را در ۶ماهه دوم سال نیز ادامه دهد و به جز موارد خاص، از تبلیغات چاپی استفاده نکند.

"مدیریت بازاریابی" تی سرا، دلایل این تصمیم را اینگونه عنوان کرد: از یک سو قطع بی رویه درختان و افزایش بی رویه هزینه های چاپی نشریات و بازخورد کم این نوع از تبلیغات و از سوی دیگر رشد و توسعه تکنولوژی، هزینه پایین تبلیغات در رسانه های اینترنتی و علاقه مخاطبان به استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی به جای استفاده از نشریات و برخی دیگر مسائل سبب شد تا این تصمیم استراتژیک توسط مدیران ارشد تی سرا اتخاذ شود.Designed by NOAD.DIGITALYour Digital Partner

ثبت ایمیل

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


درخـواسـت پـشـتـیـبـانـی

  • نام
  • نام خانوادگی
  • تلفن
  • تلفن همراه
  • ایمیل
  • متن درخواست