• FA EN
  • تـمـاس بـا مـا
  • صفحه اصلی

بسته بندی هدایای تبلیغاتی 1395/5/18

همکاری پرسنل تی سرا برای بسته بندی پاکت های مربوط به هدایای تبلیغاتی.

این پاکت ها حاوی کارت های تخفیف هستند که به صورت ویژه به برخی مشتریان وفادار و افراد خاص هدیه داده می شود.Designed by NOAD.DIGITALYour Digital Partner

ثبت ایمیل

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


درخـواسـت پـشـتـیـبـانـی

  • نام
  • نام خانوادگی
  • تلفن
  • تلفن همراه
  • ایمیل
  • متن درخواست