• FA EN
  • تـمـاس بـا مـا
  • صفحه اصلی

نورپردازی فضاهای نشیمن 1395/8/2

می توان گفت اتاق نشیمن، اجتماعی ترین اتاق خانه است. اتاق نشیمن جایی ست که خانواده دور هم جمع می شوند و دوستان و آشنایاین در آن وقت می گذرانند، اما در عین حال اتاقی است که می توان در آن با آرامش به استراحت پرداخت، به تماشای تلویزیون نشست، به موسیقی گوش داد و مطالعه کرد. نورپردازی اتاق نشیمن باید بیش از هر فضای دیگری منعطف باشد تا بتوان برای تغییر حال و هوا، هر افه ی نوری را جداگانه کنترل کرد. از میان تمایمی اتاق ها ی خانه، نشیمن اتاقی است که معمو لا پس زمینه ی آن توسط چراغ های رومیزی یا کفی و گاهی نیز به وسیله ی لوستر و چلچراغ تامین می شود. برای اینکه چراغ های پایه آزاد سطح نورپردازی مناسب را تامین کنند، قراردادن آنها در مکان درست ضرورت داردو مهم است اطمینان حاصل شود که از ابتدا منابع برق کافی در دسترس باشد. به همین دلیل، عاقلانه ترین کار، طراحی چیدمان اثایه و مبلمان، پیش از نورپردازی است. برای مثال، در یک اتاق بزرگ با پریزهای برق کار شده در کف نیاز خواهد بود، که آنها را می توان در زیر کاناپه ها پنهان کرد.

نکات کلیدی برای نورپردازی نشیمن ها

نورپردازی یک کتابخانه یا ویترین را مورد توجه قرار دهید. این عمل را می توان به چندین طریق انجام داد. برای مثال، نورپردازی از دورن طبقات شیشه ای؛ نورپردازی طبقات از جلو؛ نورپردازی از پشت طبقات به قصد ضد نور قرار دادن اشیاء؛ و یا برجسته کردن یک شی ء خاص به نمایش در آمده.

اگر می خواهید در اتاق نشیمن مطالعه کنید، نورپردازی موردی را فراموش نکنید. یک منبع اتصالی مخصوص مطالعه، که سری آن مفصل دار بوده و به زاویه ی دلخواه متمایل شود، بهترین گزینه است.Designed by NOAD.DIGITALYour Digital Partner

ثبت ایمیل

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


درخـواسـت پـشـتـیـبـانـی

  • نام
  • نام خانوادگی
  • تلفن
  • تلفن همراه
  • ایمیل
  • متن درخواست