• FA EN
  • تـمـاس بـا مـا
  • صفحه اصلی

روز بزرگداشت سعدی مبارک 1395/02/01

 

مردم ایران سالانه اول اردیبهشت ماه را به پاس بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، روز سعدی می نامند. سعدی یکی از بزرگترین چهره های ادبیات کلاسیک فارسی است.

شیخ مصلح الدین بن عبدالله یکی از شاعران بزرگ فارسی از دوره قرون گذشته است اشعار او نه تنها کیفیت بالا در نگارش، بلکه دارای تفکرات عمیق اجتماعی است.

آثار توسط شاعران متعددی به زبان های مختلف ترجمه شده است. از جمله مهمترین آثای شناخته شده او "بوستان" و "گلستان" است. کتاب بوستان با موضوع فضائل کمال و توصیه در (عدالت، سخاوت، تواضع و قناعت) و همچنین بازتاب در رفتار دراویش و خلوص نیت است. کتاب گلستان نیز به طور عمده در نثر و شامل داستان ها و حکایات شخصی است، متن با انواع شعر کوتاه و حاوی کلمات قصار، مشاوره و بازتاب طنز آمیز است.

متن زیر حکایت 37 از کتاب گلستان سعدی، انتخاب شده است:

 

یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر آمد خشم آلود که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون ارکان دولت را گفت: جزای چنین کسی چه باشد؟
یکی اشارت بکشتن کرد و دیگری بزبان بریدن و دیگری بمصادره و نفی. هارون گفت: ای پسر کرم آنست که عفو کنی وگر نتوانی تو نیزش دشنام ده نه چندانکه انتقام از حد درگذرد که آنگاه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم
نـه مـردســت آن بـه نزدیـک خــردمـنـد       کـه بــا پــیـل دمـان پـیـکـار جـویـد
بلی مرد آن کس است از روی تحقیق       کـه چون خشم آیدش، بـاطل نگوید
***
یــکــی را زشــت خــوئـی داد دشــنــام       تحـمل کرد و گفـت ای نیک فرجـام
بـدتـر زآنـم کـه خــواهـی گـفـت آنـی       کـه دانم عیب من چـون مـن نـدانی

 

(منبع: Iran Daily)Designed by NOAD.DIGITALYour Digital Partner

ثبت ایمیل

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


درخـواسـت پـشـتـیـبـانـی

  • نام
  • نام خانوادگی
  • تلفن
  • تلفن همراه
  • ایمیل
  • متن درخواست